Het gaat weer lekker traag

We zijn nu een paar maanden verder. Begin december was de klimaatbijeenkomst in Parijs. Over 7 jaar, dus in 2023 hebben wij een akkoord dat energie uit duurzame bronnen, een totaal van 16% zou hebben. Vergeleken met Duitsland wat nu al bijna op 50% zit is dit natuurlijk niet heel ambitieus, maar het is een begin. Echter, we zitten hedendaags nog steeds maar op ongeveer 6%. De 14% in 2020 is al problematisch en dat is ook te zien aan onze minister van Economische Zaken Henk Kamp. Hij stelt weer eens voor te praten in plaats van dat er goede, directe plannen worden gepresenteerd. Hij presenteerde in januari geen plannen en heeft een slechte indruk achter gelaten. Hij geeft de markt en de samenleving de opdracht om met ideeën te komen.

Zijn vingertje wijst al weer snel naar ‘ons’

Daarnaast legt hij het probleem neer bij de Nederlandse burger. ‘Zij’ zouden geen urgentie voelen en zelfs tegenwerken bij de uitvoering van zijn plannen. Er zou te weinig motivatie zijn bij de burger om iets te kunnen doen. Toch wel weer jammer dat het probleem bij ‘ons’ wordt neergelegd. Als je naar het Motivaction-onderzoek kijkt ziet dat méér dan 50% van de Nederlanders een bijdrage wilt leveren aan duurzame energievoorzieningen. Daarnaast worden steeds meer lokale initiatieven ingezet in Nederland en dit zijn er al meer dan 500 en van die 50% ziet de Nederlander in dat de verandering deels komt uit de keuzes die zij zelf maken met gas en licht verbruik.

Schuiven van geld

Maar kijk naar het beleid van het moment. Er ligt subsidie klaar die uit het SDE+ komt. Maar ondertussen wordt er ook een gigantische energiebelasting geheven, ook op energie uit duurzame bronnen. Het is dus een beetje schuiven met geld en zorgt alleen meer een administratieve rompslomp en heeft niets te maken met de CO2 uitstoot wat misschien wel als een plan kan dienen voor de toekomst.

Vervuiler moet gaan betalen

windmolens niet handigWaarom koppelen we de energiebelasting niet aan de CO2 uitstoot. Dan krijg je een mooi beeld van de ‘vervuiler betaald’. Gelijk wordt duurzaam leven voor huishoudens interessanter en energie uit duurzame bronnen levert sneller zijn investering terug op. Dit zou namelijk betekenen dat stroom uit fossiel en ander belastingtarief heeft dan stroom uit bijvoorbeeld wind of zon. Zo wordt de markt gestimuleerd en worden investeringen in isolatie het misschien waard voor huishoudens. Daarnaast bespaar je jezelf een administratieve handeling en zo lang de vervuiler betaald, die in Nederland nog in vele getallen aanwezig zijn, wordt de komende jaren de schatkist van het rijk ook nog gevuld.
Jah, we hebben hem vaker gehoord, vervuiler betaald, maar wat was er ook alweer tegen?