Nog even een mooi moment in Pernis

Desondanks dat er grote druk ligt op de fossiele energie industrie, is er toch een grote groei in te vinden. In Pernis, waar de Rotterdamse raffinaderijen staan, heeft deze traditionele industrie de meeste groei. Ook investeren bedrijven zoals Shell nog zeker 1 miljard euro in deze industrie.

Minder containers, meer energie

Dit is tegen de verwachtingen in, want de voorspellingen gaven aan dat containeroverslag de meeste groei zou veroorzaken. Door nieuwe terminals was er 20% meer groei verwacht, maar helaas bleek dit niet uit te komen. Het liep allemaal niet zo voorspoedig als gehoopt en door problemen is redelijk wat vracht afgeladen bij de concurrent Antwerpen. China had ook stukken minder export dan verwacht waar Rotterdam groot en deels op draait. Daarom is er geen groei waargenomen in de containeroverslag. De investeringen zijn gelukkig niet rampzalig omdat de olieprijzen stukken lager zijn uitgevallen. Daardoor werden de raffinaderijen meer gebruikt . Rusland had hierdoor ook een grotere export van Rusland naar Rotterdam naar Azië.

Stijgingen in fossiele energie

De cijfers liegen er niet om. De overslag is gestegen met zeker 8.5% als het om olie gaat. Benzine, diesel en smeerolie stegen zelfs met een verbazende 22%. Rotterdam heeft zelfs zijn maximum capaciteit bijna bereikt. Zelfs de kleinste raffinaderij in Rotterdam kan blijven bestaan. De vraag is natuurlijk hoelang deze groei nog aan gaat zetten. Investeerders kijken met een schuin oog naar fossiele industrie, bijvoorbeeld de banken, die vol op investeerden in fossiele energie, hebben zeer veel kritiek gekregen. De klimaattop overlegd wat te doen om de duurzame energie te verhogen. Als er naar de investeringen van Nederland wordt gekeken was een klein percentage maar voor nieuwe fossiele energie-initiatieven. Er gaan redelijk wat problemen komen wanneer deze markt instort voor Pernis maar nu zijn er nog slagen te slaan. Wel geven ze aan meer te willen investeren in biobased-productie.